2 phút trải nghiệm để thấy Mazda CX-3, CX-30 có chật như lời đồn

Mazda CX-3 và CX-30 là bộ đôi SUV hạng B mới nhất của hãng xe Nhật Bản. Thế nhưng, cả 2 mẫu xe này lại có khác biệt không nhỏ cả về kích thước lẫn công nghệ và kiểu dáng. Vậy, với chiều dài cơ sở của Mazda CX-3 đạt 2.570 (mm), CX-30 là 2.655 (mm), còn vua phân khúc Kia Seltos có chiều dài cơ sở ngắn hơn khi chỉ đạt 2.610 (mm), liệu ngồi thử bên trong khoang nội thất cả 3 mẫu xe này sẽ có sự khác biệt thế nào? Mời các bạn cùng xem video để có câu trả lời cho riêng mình nhé.</p> <p><iframe loading="lazy" title="So sánh nhanh hàng ghế Mazda CX-3, CX-30, liệu CX-30 có ngồi rộng hơn vua doanh số Kia Seltos?" width="1020" height="574" src="https://www.youtube.com/embed/eLlBG63C5eE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img class="lazy-load" loading="lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%200%200%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2021/4/14/banner-161838204671360491227.jpg" id="img_6c64e010-9ceb-11eb-92e0-7f706df3d3be" w="1000" h="335" alt="2 phút trải nghiệm để thấy Mazda CX-3, CX-30 có chật như lời đồn - Ảnh 2." title="2 phút trải nghiệm để thấy Mazda CX-3, CX-30 có chật như lời đồn - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="6c64e010-9ceb-11eb-92e0-7f706df3d3be" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2021/4/14/banner-161838204671360491227.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" type="Photo" style=""> <div><img class="lazy-load" loading="lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%200%200%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://autopro8.mediacdn.vn/thumb_w/640/2021/4/14/banner-16183818592752102642292.jpg" id="img_fcb5df30-9cea-11eb-b4c3-1b5625fe3d04" w="1000" h="335" alt="2 phút trải nghiệm để thấy Mazda CX-3, CX-30 có chật như lời đồn - Ảnh 3." title="2 phút trải nghiệm để thấy Mazda CX-3, CX-30 có chật như lời đồn - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="fcb5df30-9cea-11eb-b4c3-1b5625fe3d04" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://autopro8.mediacdn.vn/2021/4/14/banner-16183818592752102642292.jpg" width="" height=""/></div> </div></div> <p>Nguồn autopro.com.vn </p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-right " data-id="4222" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted">Rate this post</span> </div> </div> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=2%20ph%C3%BAt%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20%C4%91%E1%BB%83%20th%E1%BA%A5y%20Mazda%20CX-3%2C%20CX-30%20c%C3%B3%20ch%E1%BA%ADt%20nh%C6%B0%20l%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BB%93n - https://bantinxe.net/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/" data-action="share/whatsapp/share" class="icon button circle is-outline tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp"><i class="icon-whatsapp"></i></a><a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://bantinxe.net/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="//twitter.com/share?url=https://bantinxe.net/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip twitter" title="Share on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=2%20ph%C3%BAt%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20%C4%91%E1%BB%83%20th%E1%BA%A5y%20Mazda%20CX-3%2C%20CX-30%20c%C3%B3%20ch%E1%BA%ADt%20nh%C6%B0%20l%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BB%93n&body=Check%20this%20out:%20https://bantinxe.net/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="//pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bantinxe.net/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/&media=&description=2%20ph%C3%BAt%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20%C4%91%E1%BB%83%20th%E1%BA%A5y%20Mazda%20CX-3%2C%20CX-30%20c%C3%B3%20ch%E1%BA%ADt%20nh%C6%B0%20l%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BB%93n" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="//www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bantinxe.net/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/&title=2%20ph%C3%BAt%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20%C4%91%E1%BB%83%20th%E1%BA%A5y%20Mazda%20CX-3%2C%20CX-30%20c%C3%B3%20ch%E1%BA%ADt%20nh%C6%B0%20l%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BB%93n" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn"><i class="icon-linkedin" ></i></a></div></div></div> <!-- Hiển thị bản đồ --> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://bantinxe.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='4222' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="text-4" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Tìm mẫu xe của bạn</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><form action="" method="post" class="searchandfilter"> <div> <ul> <li><input type="text" name="ofsearch" placeholder="Tìm kiếm mẫu xe..." value=""></li> <li><select name='ofcategory' id='ofcategory' class='postform' ><option value='0' selected='selected'>Tất cả chuyên mục</option><option class="level-0" value="29">Kỹ năng lái xe</option><option class="level-0" value="123">Mua bán ô tô</option><option class="level-0" value="1">Tin tức</option><option class="level-0" value="31">Tư vấn mua xe</option></select><br /> <input type="hidden" name="ofcategory_operator" value="and" /></li> <li><select name='ofnam-san-xuat' id='ofnam-san-xuat' class='postform' ><option value='0' selected='selected'>Năm sản xuất</option><option class="level-0" value="13">2014</option><option class="level-0" value="14">2016</option><option class="level-0" value="16">2017</option></select><br /> <input type="hidden" name="ofnam-san-xuat_operator" value="and" /></li> <li><select name='ofdong-xe' id='ofdong-xe' class='postform' ><option value='0' selected='selected'>Dòng xe</option><option class="level-0" value="17">Sedan</option><option class="level-0" value="25">SUV</option></select><br /> <input type="hidden" name="ofdong-xe_operator" value="and" /></li> <li><select name='ofmau-sac' id='ofmau-sac' class='postform' ><option value='0' selected='selected'>Màu sắc</option><option class="level-0" value="23">Đen</option><option class="level-0" value="22">Nâu</option><option class="level-0" value="21">Trắng</option><option class="level-0" value="18">Xám</option><option class="level-0" value="24">Xanh</option><option class="level-0" value="20">Xanh Cavansite</option></select><br /> <input type="hidden" name="ofmau-sac_operator" value="and" /></li> <li><select name='ofxuat-xu' id='ofxuat-xu' class='postform' ><option value='0' selected='selected'>Xuất xứ</option><option class="level-0" value="19">Trong nước</option></select><br /> <input type="hidden" name="ofxuat-xu_operator" value="and" /></li> <li><input type="hidden" name="ofsubmitted" value="1"><br /> <input type="submit" value="Submit"> </li> </ul> </div></form> </div> </aside> <aside id="flatsome_recent_posts-2" class="widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title "><span>MẪU XE MỚI ĐƯỢC CẬP NHẬT</span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">16</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th6</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/dau-tu-de-co-xe-lanh-lai-suong-con-diem-can-cai-thien/" title="‘Đầu tư để có xe lành, lái sướng, còn điểm cần cải thiện’">‘Đầu tư để có xe lành, lái sướng, còn điểm cần cải thiện’</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/dau-tu-de-co-xe-lanh-lai-suong-con-diem-can-cai-thien/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">16</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th6</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/da%cc%82y-la-ly-do-ta%cc%82m-600-trie%cc%82u-nhie%cc%82u-ngu%cc%9bo%cc%9bi-vie%cc%82t-va%cc%82%cc%83n-mua-xpander-ho%cc%9bn-xl7/" title="Đây là lý do tầm 600 triệu, nhiều người Việt vẫn mua Xpander hơn XL7">Đây là lý do tầm 600 triệu, nhiều người Việt vẫn mua Xpander hơn XL7</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/da%cc%82y-la-ly-do-ta%cc%82m-600-trie%cc%82u-nhie%cc%82u-ngu%cc%9bo%cc%9bi-vie%cc%82t-va%cc%82%cc%83n-mua-xpander-ho%cc%9bn-xl7/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">14</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th6</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/cong-nghe-an-toan-la-nang-cap-dang-cho-doi/" title="Công nghệ an toàn là nâng cấp đáng chờ đợi">Công nghệ an toàn là nâng cấp đáng chờ đợi</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/cong-nghe-an-toan-la-nang-cap-dang-cho-doi/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">07</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th6</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/ngon-nhien-lieu-nhung-bao-duong-re-lam-5-nam-hoan-von/" title="‘Ngốn nhiên liệu nhưng bảo dưỡng rẻ, làm 5 năm hoàn vốn’">‘Ngốn nhiên liệu nhưng bảo dưỡng rẻ, làm 5 năm hoàn vốn’</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/ngon-nhien-lieu-nhung-bao-duong-re-lam-5-nam-hoan-von/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">06</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th6</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/boc-tach-nissan-kicks-suv-moi-ghi-danh-tai-viet-nam-dau-kia-seltos-so-huu-mot-chi-tiet-khac-biet-han-trong-phan-khuc/" title="Bóc tách Nissan Kicks – SUV mới ‘ghi danh’ tại Việt Nam, đấu Kia Seltos, sở hữu một chi tiết khác biệt hẳn trong phân khúc">Bóc tách Nissan Kicks – SUV mới ‘ghi danh’ tại Việt Nam, đấu Kia Seltos, sở hữu một chi tiết khác biệt hẳn trong phân khúc</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/boc-tach-nissan-kicks-suv-moi-ghi-danh-tai-viet-nam-dau-kia-seltos-so-huu-mot-chi-tiet-khac-biet-han-trong-phan-khuc/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">01</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th6</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/sang-xin-the-nay-thi-4-ty-khong-thanh-van-de-voi-dan-choi-viet/" title="Sang xịn thế này thì 4 tỷ không thành vấn đề với dân chơi Việt">Sang xịn thế này thì 4 tỷ không thành vấn đề với dân chơi Việt</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/sang-xin-the-nay-thi-4-ty-khong-thanh-van-de-voi-dan-choi-viet/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">31</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th5</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bantinxe.net/van-hanh-kem-con-moi-thu-khac-deu-an-dut-tiet-kiem-vai-tram-trieu/" title="‘Vận hành kém, còn mọi thứ khác đều ăn đứt, tiết kiệm vài trăm triệu’">‘Vận hành kém, còn mọi thứ khác đều ăn đứt, tiết kiệm vài trăm triệu’</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bantinxe.net/van-hanh-kem-con-moi-thu-khac-deu-an-dut-tiet-kiem-vai-tram-trieu/#respond"></a></span> <div class="notice-post"> <span class="tin-bai-viet">Bài viết tin tức </span> </div> </div> </div> </li> </ul> </aside><aside id="text-2" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Đăng ký nhận tư vấn</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f223-o1" lang="vi" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"> <p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"> <ul></ul> </div> <form action="/2-phut-trai-nghiem-de-thay-mazda-cx-3-cx-30-co-chat-nhu-loi-don/#wpcf7-f223-o1" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="223" /><br /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.4.1" /><br /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" /><br /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f223-o1" /><br /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /><br /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <p><span class="wpcf7-form-control-wrap dynamictext-801"><input type="text" name="dynamictext-801" value="2 phút trải nghiệm để thấy Mazda CX-3, CX-30 có chật như lời đồn" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7dtx-dynamictext wpcf7-dynamictext" aria-invalid="false" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap text-877"><input type="text" name="text-877" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ tên của bạn..." /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap tel-804"><input type="tel" name="tel-804" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại..." /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap email-198"><input type="email" name="email-198" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-email" aria-invalid="false" placeholder="Email của bạn..." /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap textarea-32"><textarea name="textarea-32" cols="40" rows="10" class="wpcf7-form-control wpcf7-textarea" aria-invalid="false" placeholder="Ghi chú thêm..."></textarea></span><br /> <input type="submit" value="Nhận báo giá" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit" /></p> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div> </form> </div> </div> </aside></div> </div> </div> <div class="row row-large tin-tuc" id="row-tin-tuc"> <div class="container"> <h3 id="after-post-tintuc">Tin tức</h3> <span class="mo-ta">Cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường xe hoặc các hướng dẫn lái xe an toàn</span> <div class="row large-columns-3 medium-columns-1 small-columns-1 slider row-slider slider-nav-simple slider-nav-outside slider-nav-push" data-flickity-options='{"imagesLoaded": true, "groupCells": "100%", "dragThreshold" : 5, "cellAlign": "left","wrapAround": true,"prevNextButtons": true,"percentPosition": true,"pageDots": false, "rightToLeft": false, "autoPlay" : false}'> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/dau-tu-de-co-xe-lanh-lai-suong-con-diem-can-cai-thien/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">‘Đầu tư để có xe lành, lái sướng, còn điểm cần cải thiện’</h5> <div class="post-meta is-small op-8">16/06/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">Với những ai sống ở thành phố lớn, những chiếc xe nhỏ luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu bởi </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/da%cc%82y-la-ly-do-ta%cc%82m-600-trie%cc%82u-nhie%cc%82u-ngu%cc%9bo%cc%9bi-vie%cc%82t-va%cc%82%cc%83n-mua-xpander-ho%cc%9bn-xl7/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">Đây là lý do tầm 600 triệu, nhiều người Việt vẫn mua Xpander hơn XL7</h5> <div class="post-meta is-small op-8">16/06/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">Với số đại lý phủ rộng khắp cùng doanh số xe hàng tháng luôn dẫn đầu, Mitsubishi Xpander tỏ rõ thế </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/cong-nghe-an-toan-la-nang-cap-dang-cho-doi/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">Công nghệ an toàn là nâng cấp đáng chờ đợi</h5> <div class="post-meta is-small op-8">14/06/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">© Copyright 2008 – 2018 – Công ty Cổ phần VCCorp. Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/ngon-nhien-lieu-nhung-bao-duong-re-lam-5-nam-hoan-von/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">‘Ngốn nhiên liệu nhưng bảo dưỡng rẻ, làm 5 năm hoàn vốn’</h5> <div class="post-meta is-small op-8">07/06/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">Dù mới 25 tuổi, Trần Hoàng hiện là chủ nhân của 11 chiếc VinFast Lux, bao gồm 10 chiếc Lux A2.0 </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/boc-tach-nissan-kicks-suv-moi-ghi-danh-tai-viet-nam-dau-kia-seltos-so-huu-mot-chi-tiet-khac-biet-han-trong-phan-khuc/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">Bóc tách Nissan Kicks – SUV mới ‘ghi danh’ tại Việt Nam, đấu Kia Seltos, sở hữu một chi tiết khác biệt hẳn trong phân khúc</h5> <div class="post-meta is-small op-8">06/06/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">© Copyright 2008 – 2018 – Công ty Cổ phần VCCorp. Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/sang-xin-the-nay-thi-4-ty-khong-thanh-van-de-voi-dan-choi-viet/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">Sang xịn thế này thì 4 tỷ không thành vấn đề với dân chơi Việt</h5> <div class="post-meta is-small op-8">01/06/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">Bộ ảnh chi tiết và một số thông tin về Genesis GV80: Trong thời gian gần đây, Genesis GV80 đang là </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/van-hanh-kem-con-moi-thu-khac-deu-an-dut-tiet-kiem-vai-tram-trieu/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">‘Vận hành kém, còn mọi thứ khác đều ăn đứt, tiết kiệm vài trăm triệu’</h5> <div class="post-meta is-small op-8">31/05/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">Suzuki XL7 là mẫu xe đa dụng MPV dạng lai SUV gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 6/2020 nhằm </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> <div class="col post-item" > <div class="col-inner"> <a href="https://bantinxe.net/ban-tai-pha-suv-danh-cho-dan-choi-di-pho/" class="plain"> <div class="box box-normal box-text-bottom box-blog-post has-hover"> <div class="box-text text-left" > <div class="box-text-inner blog-post-inner"> <h5 class="post-title is-large ">Bán tải pha SUV dành cho dân chơi đi phố</h5> <div class="post-meta is-small op-8">31/05/2021</div> <div class="is-divider"></div> <p class="from_the_blog_excerpt ">Thị trường ô tô Việt Nam có 3 phân khúc khó lòng đổi ngôi vua doanh số, là sedan hạng B, </p> </div><!-- .box-text-inner --> </div><!-- .box-text --> </div><!-- .box --> </a><!-- .link --> </div><!-- .col-inner --> </div><!-- .col --> </div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section bottom-footer" id="section_565667818"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row" id="row-2107802339"> <div class="col medium-4 small-6 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="icon-box featured-box icon-box-center text-center" > <div class="icon-box-img" style="width: 190px"> <div class="icon"> <div class="icon-inner" > <img width="300" height="195" src="https://bantinxe.net/wp-content/uploads/2021/01/xe-300x195.png" class="attachment-medium size-medium" alt="Bản tin Xe" loading="lazy" srcset="https://bantinxe.net/wp-content/uploads/2021/01/xe-300x195.png 300w, https://bantinxe.net/wp-content/uploads/2021/01/xe-768x500.png 768w, https://bantinxe.net/wp-content/uploads/2021/01/xe.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </div> </div> </div> <div class="icon-box-text last-reset"> <p>Bản Tin Xe - Kênh thông tin bảng giá xe,đánh giá các loại xe ô tô, xe máy, xe máy điện... Tư vấn & chia sẻ kinh nghiệm,thủ tục mua bán xe</p> </div> </div> </div> </div> <div class="col medium-4 small-6 large-4" > <div class="col-inner" > <h5>Thông tin liên hệ</h5> <ul> <li><span style="font-size: 90%;">Địa chỉ:  39 Nguyễn Tri Phương, P. Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương</span></li> <li><span style="font-size: 90%;">Điện thoại: 0345891905</span></li> <li><span style="font-size: 90%;">Email: bantinxe@gmail.com</span></li> <li><span style="font-size: 90%;">Website: www.bantinxe.net</span></li> </ul> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" ><a href="facebook.com/bantinxe.net" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="TikTok" class="icon primary button circle tiktok tooltip" title="Follow on TikTok"><i class="icon-tiktok" ></i></a><a href="https://twitter.com/bantinxenet" target="_blank" data-label="Twitter" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle twitter tooltip" title="Follow on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:#" data-label="E-mail" rel="nofollow" class="icon primary button circle email tooltip" title="Send us an email"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="tel:#" target="_blank" data-label="Phone" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle phone tooltip" title="Call us"><i class="icon-phone" ></i></a><a href="https://www.pinterest.com/bantinxe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Pinterest" class="icon primary button circle pinterest tooltip" title="Follow on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a></div> </div> </div> <div class="col medium-4 small-6 large-4" > <div class="col-inner text-right" > <h5 class="title" style="text-align: left;">Fanpage Facebook</h5> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbantinxe.net%2F&tabs=timeline&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="200" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> </div> </div> </div> </div> <style scope="scope"> #section_565667818 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; background-color: rgb(255, 255, 255); } </style> </section> <div class="absolute-footer light medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> Copyright 2021 © <a href="https://bantinxe.net" target="blank">Bản Tin Xe</a> | Thiết kế bởi <a href="#" target="blank">DinhQuang.com</a> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> <!-- Mobile Sidebar --> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-4140"><a href="https://bantinxe.net/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4142"><a href="https://bantinxe.net/gia-xe-oto/">Giá Xe Oto</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4143"><a href="https://bantinxe.net/gia-xe-tai/">Giá Xe Tải</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4146"><a href="https://bantinxe.net/xe-ban-tai/">Giá Xe Bán Tải</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-4147"><a href="#">Mua Bán Xe</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4144"><a href="https://bantinxe.net/mua-ban-oto/">Mua bán ô tô</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4145"><a href="https://bantinxe.net/mua-ban-xe-tai/">Mua bán xe tải</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4148"><a href="https://bantinxe.net/tin-tuc/">Tin Tức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4203"><a href="https://bantinxe.net/tin-tuc/tu-van-mua-xe/">Tư vấn mua xe</a></li> </ul> </div> </div> <style> .phone-mobile {display: none;} .giuseart-nav { position: fixed; left: 13px; background: #fff; border-radius: 5px; width: auto; z-index: 150; bottom: 50px; padding: 10px 0; border: 1px solid #f2f2f2; } .giuseart-nav ul {list-style: none;padding: 0;margin: 0;} .giuseart-nav ul li {list-style: none!important;} .giuseart-nav ul>li a { border:none; padding: 3px; display: block; border-radius: 5px; text-align: center; font-size: 10px; line-height: 15px; color: #515151; font-weight: 700; max-width: 72.19px; max-height: 54px; text-decoration: none; } }.giuseart-nav ul>li a i { width: 33px; height: 33px; display: block; margin: auto; }.giuseart-nav ul li .button .btn_phone_txt { position: relative; top:35px; font-size: 10px; font-weight: bold; text-transform: none; } .giuseart-nav ul li .button .phone_animation i { display: inline-block; width: 27px; font-size: 26px; margin-top: 12px; }.giuseart-nav ul>li a.chat_animation svg { margin: -13px 0 -20px; } .giuseart-nav li .button .phone_animation {box-shadow: none; position: absolute; top: -16px; left: 50%; transform: translate(-50%,0); width: 50px; height: 50px; border-radius: 100%; background: #6cb917; line-height: 15px; border: 2px solid white; } .giuseart-nav ul>li a{padding:0; margin:0 auto} .giuseart-nav { background: white; width: 100%; border-radius:0; color: #fff; height: 60px; line-height: 50px; position: fixed; bottom: 0; left: 0; z-index: 999; padding: 5px; margin: 0; box-shadow: 0 4px 10px 0 #000; } .giuseart-nav li { float: left; width: 20%; list-style: none; height: 50px; } .phone-mobile{display:block !important}} </style> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.4' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-polyfill-js-after'> ( 'fetch' in window ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-fetch.min.js?ver=3.0.0"></scr' + 'ipt>' );( document.contains ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-node-contains.min.js?ver=3.42.0"></scr' + 'ipt>' );( window.DOMRect ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-dom-rect.min.js?ver=3.42.0"></scr' + 'ipt>' );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-url.min.js?ver=3.6.4"></scr' + 'ipt>' );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-formdata.min.js?ver=3.0.12"></scr' + 'ipt>' );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-element-closest.min.js?ver=2.0.2"></scr' + 'ipt>' );( 'objectFit' in document.documentElement.style ) || document.write( '<script src="https://bantinxe.net/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-object-fit.min.js?ver=2.3.4"></scr' + 'ipt>' ); </script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bantinxe.net\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.4.1' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' id='kk-star-ratings-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/bantinxe.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"8e2c5d2532"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js?ver=4.2.0' id='kk-star-ratings-js'></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2002' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-instant-page/flatsome-instant-page.js?ver=1.2.1' id='flatsome-instant-page-js'></script> <script type='text/javascript' id='q2w3_fixed_widget-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var q2w3_sidebar_options = [{"sidebar":"sidebar-main","margin_top":10,"margin_bottom":0,"stop_id":"after-post-tintuc","screen_max_width":0,"screen_max_height":0,"width_inherit":false,"refresh_interval":1500,"window_load_hook":false,"disable_mo_api":false,"widgets":["text-2"]}]; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/q2w3-fixed-widget.min.js?ver=5.3.0' id='q2w3_fixed_widget-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"ajaxurl":"https:\/\/bantinxe.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.11.3' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.11.3' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.7.2' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.2' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/plugins/frontend-gallery-slider-for-advanced-custom-field/assets/js/slick.min.js?ver=1.4' id='wpos-slick-jquery-js'></script> <script type='text/javascript' id='fagsfacf-public-script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var Fagsfacf = {"is_mobile":"0"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bantinxe.net/wp-content/plugins/frontend-gallery-slider-for-advanced-custom-field/assets/js/fagsfacf-public.js?ver=1.4' id='fagsfacf-public-script-js'></script> </body> </html>